Loading...
O mně 2018-01-09T09:13:26+00:00

Můj profil

PhDr. Ivan Skalík, Ph.D.

Fotografie

Ke koučování, mediaci, lektorování, psychoterapii a předávání zkušeností jsem se dostal pozvolna v rámci svého profesního zrání. Pracovní zkušenosti zasahují do různých oblastí (práce ve státní, soukromé i neziskové sféře, ve zdravotnictví, výrobních podnicích, řízení týmů, řízení mezinárodních projektů, práce v komisích EU, práce v USA a zemích EU, aj.) Se svými klienty v rámci setkávání navazuji individuální kontakt, preferuji lidský přístup při řešení jejich témat, která si do koučování přináší. V psychologickém koučování se zaměřuji především na efektivní využívání potenciálu koučovaných v průběhu dosahování stanovených cílů. Specifickou oblastí je dovednost vést koučované k efektivní práci s vlastní energií a rychlé dosahování cílů. V posledních letech se věnuji převážně rozvoji leadership skills a budování vysoce výkonných týmů. Mimo tato témata s klienty často řešíme zvládání náročných situací v pracovním i osobním životě. V psychoterapii, konzultacích i koučování se neobávám dávat náměty k řešení situací. Byl jsem ve své praxi pozván do tisíců příběhů a rád se s vámi podělím o nabyté zkušenosti. V lektorské práci je moji prvotní motivací pochopit potřeby klientů a nabídnout jim inspiraci k rozvoji. Zároveň kladu důraz na individuální rozvoj. Ve volném čase se nejvíce věnuji rodině, sportu (hokej, lyže, kolo), cestování a projížďkám na moto v místech, které jsou krásné.

Universita Palackého, Olomouc. Filosofická fakulta. 1984/88
US EPA, Project management, 1994
UNC, School of Public Health, Research studies. USA, 1994
Postgraduální doktorandské studiem FF UP Olomouc. 1996-1998.

Neuropsychologie, 120 hod. US EPA, HERL, Neurotoxicology Division, USA, 1992.
Řízení mezinárodních studií. 60 hod., School of Public Health UNC, USA, 1994.
Neuropsychická zátěž. Emory University, Atlanta, 1994.
Konverzační a kooperativní hypnoterapie, 120 hod. Brno.
Psychoterapie: teorie 180 hod., praxe 600 hod, Brno, PhDr. V. Dvořáček. 1993 – 1997.
Řízení výzkumných úkolů, marketingový výzkum, US EPA, 120 hod. 1996.
Skupinová psychoterapie, 560 hodin, Skálův institut, Praha. 1995 – 1999.
Atestace ve zdravotnictví, 1998.
Certifikační školení v  metodách: HPI, HDS, MVPI, Assessment Syst. s.r.o. 2004
Rodinná psychoterapie, 540 hod, 1999 – 2001.
Koučování, R. Bahbouh, Qed & Quod, 2000.
Right Management coaching orientation. Professional Coach, 2011
The Rocket Model, Certification workshop, 2014

Byl jsem ve své praxi pozván do tisíců příběhů a rád se s vámi podělím o nabyté zkušenosti.

V roli kouče

Koučování se aktivně věnuji od roku 1999. V psychologickém koučování se zaměřuji především na efektivní využívání potenciálu koučovaných v průběhu dosahování stanovených cílů. Cíle může stanovovat jak koučovaný, tak je můžeme definovat společně se zaměstnavatelem. Vždy nastavujeme proces koučování s důrazem na Evidence Based Coaching, kdy jsou v popředí měřitelné výsledky. Specifickou oblastí je dovednost vést koučované k efektivní práci s vlastní energií. V koučování stejně jako v terapeutické práci se nedržím striktně jedné školy a využívám zkušeností z mnoha oblastí. Metodu práce vždy formuji ve spolupráci s klientem, ať už koučuji generální ředitele bank, IT specialisty nebo pracovníky různých oblastí.

Součástí koučování může být také rozvoj dovedností budovat vítězné týmy podle nově vytvořené metodiky G. Curphym Rocket Model. V koučování vedu klienty ke vnímání celého kontextu jejich života a cestě ke spokojenosti. Pokud má klient zájem, můžeme v první fázi koučování využít osobnostně profesní diagnostiku, která napomáhají urychlit celý proces.

V roli lektora a facilitátora

Jako lektor a facilitátor předávám účastníkům zkušenosti z práce se skupinami, řízení mezinárodních týmů i znalosti mnoha teoretických konceptů. Stavím na konkrétní práci v terénu a na poznání mnoha různých prostředí. Za důležité považuji poskytovat cílenou zpětnou vazbu jak týmům, tak individuálním klientům. V posledních letech se zaměřuji především na rozvoj lídrovských dovedností a budování vysoce výkonných týmů. .

Účastí na workshopu nebo dlouhodobém vzdělávacím programu má spolupráce s klienty nemusí končit. Za efektivní považují zvláště návazné formy vzdělávání. Je vlastně začátkem a dále klienty provázím na cestě k pracovní i životní spokojenosti.

• Sanofi – Aventis, Zentiva, Pfizer, Apotex, Boehringer-Ingelheim
• ČSOB bank SK, ING Bank, KB, GE Money, KB, ČS
• ČSOB leasing SK
• Ambiente, Pietro Filipi. SEEIF Ceramic
• Plzeňský Prazdroj
• T-mobile, O2,
• IBM, Microsoft, Hewlett-Packard, Adastra, Logica ČR, Logica, KCT Data
• Siemens, ABB, DHL, Mertostav,
• Pleon Impact, MF, Economia
• Česká pojišťovna
• ředitelé základních škol a gymnázií
• individuální klienti

• Management Leadership Academy
• Asertivita a komunikace
• Vyjednávání
• Motivace a sebemotivace
• Zpětná vazba
• Time management
• Práce s vlastní energíí
• Obchodní dovednosti 21 století
• Budování výkonných týmů
• Osobnostně profesní diagnostika