Loading...

Otevřená psychoterapie

/Otevřená psychoterapie
Otevřená psychoterapie 2018-01-05T14:20:19+00:00

Otevřená psychoterapie

je směr využívající teoretické přístupy, zkušenosti a metody mnoha psychoterapeutických škol. Kromě toho uplatňuji ve své psychoterapeutické práci poznatky a metody dalších oborů. Mezi ně patří především koučování, mediace, mentoring, krizová intervence, práce s tělem a poradenství. Na počátku terapie považuji za hlavní cíl nejprve odstranit akutní potíže. Poté klienty vedu k vyrovnanosti a spokojenosti, a to ve všech oblastech života (biologickém, psychologickém, psychosociálním a profesním).

V průběhu svých 30 let praxe jsem nabyl zkušenosti a účastnil se terapeutických výcviků nejrůznějších škol: hlubinná abreaktivní psychoterapie, individuální psychoterapie, hypnoterapie, sokratovský rozhovor, systemická terapie, párová a rodinná terapie, skupinová terapie, terapie závislostí, kognitivně-behaviorální terapie, pozitivní psychoterapie, psychosomatiky, neuropsychologie, práce s tělem.

Interdisciplinární přístup

Do uvedených terapeutických metod zahrnuji podle potřeby a naléhavosti také psychodiagnostiku, mediaci, profesní koučování, znalost rodinného práva, ekonomiky, filozofie, fungování sociálních systémů a další obory.

Co stálo na počátku

Na počátku své terapeutické práce jsem klientům předkládal více méně jednu cestu kudy jít. „Věděl“ jsem, kterou terapeutickou metodu klienti potřebují a jako terapeutickou metodu jim „předepíši“.

A dnes?

Dnes jsem rád, že to na počátku nevím a klientům předkládám různé cesty, kterými se společně vydáme. Při prvním kontaktu společně zvažujeme a vybíráme, kterou z metod upřednostníme před druhými  a kdy ji využijeme. Téměř vždy se shodneme na využití mixu různých postupů, které klientům objasňuji.  Ale v každém případe kráčíme po společné cestě s cílem klientům napomoci prožívat radost, dosahovat jasně stanovených výsledků a vidět svět ve světlých odstínech.

Samozřejmě se setkávám s klienty, kteří svou cestu ztratili: zabloudili sami v sobě. Těm cestu podle potřeby „direktivně“ navrhnu.  Platí to především u depresivních klientů, klientů s úzkostnými poruchami, vysoce submisivních klientů nebo také u žen dlouhodobě týraných a v dalších případech. U přímého (direktivního) provázení se teprve po zlepšení stavu klientů společně domlouváme na dalším postupu. Jsem přesvědčen, že v těchto případech by měl terapeut opustit zónu nedirektivního provázení (kdy si má klient na cestu přijít sám) a stanovit klientovi jasné hranice a směr, který jim napomůže okamžitě.

Komplexní psychoterapie zahrnuje také spolupráci s psychiatry, s lékaři z různých medicínských oborů, ale také s právníky, sociálními pracovníky, učiteli, rodiči, sociology, fyzioterapeuty a odborníky nejrůznějších oblastí.

Čím je otevřená psychoterapie specifická?

Dokáže pomoci klientům ve složitých životních situacích. Tradiční psychoterapie například odmítá aktivitu terapeuta v kontaktu s dalšími institucemi a jedinci, které mají vliv na život klienta. Uzavřela se mezi čtyři stěny pracovny terapeuta.

Takový je i oficiální postoj některých terapeutických škol či sdružení psychologů. Od tohoto přístupu se svou dlouholetou praxí a činností ve prospěch klienta cíleně odchyluji. V popředí je pomoc klientovi, oproti dodržování konzervativních přístupů bez vnímání celého kontextu.

Zájem a prospěch klienta na prvním místě

Mým prvotním zájmem je zájem klienta, a proto jsem během své psychoterapeutické praxe mnohokrát kontaktoval mj. soudy, OSPOD, policii ČR, manažery ve firmách. Také mj. i velitele britského královského letectva: proč ne, je-li to ke klientově užitku a mám-li k tomu klientovo svolení.

Užitek otevřené psychoterapie

Cíl mého postupu je očividný a zřejmá je i jeho užitečnost: chci napomoci klientům, kteří v akutní situaci pomoc potřebují. Oni nemohou, nemají k jednání často energii ani moc. Já mohu, a proto také smím. Činím tak v jejich zájmu a vždy se souhlasem klientů.

Mí klienti mi důvěřují

Více informací o mé metodě otevřené psychoterapie naleznete v kazuistikách na této stránce. Mí klienti mi důvěřují a s velkou důvěrou mne zvou do svých často napínavých příběhů. Spolu s nimi zažívám radost z úspěchu, o kterou se pak mohu podělit i s vámi.