Stomická sestra jako anděl nejen nemocným – PhDr. Ivan Skalík

//Stomická sestra jako anděl nejen nemocným – PhDr. Ivan Skalík

Role stomické sestry v procesu uzdravování pacienta

Před mnoha lety jsem se v rámci jedné životní etapy měl možnost se stomickou sestrou setkat zblízka. Po mnoha hodinách strávených mimo realitu na operačním sále se probudíte. Nevíte , co se s vámi děje. Obklopuje vás nové okolí. Slyšíte množství informací o tom, co se stalo, ale není prostor pro komunikaci… Pak se odněkud doslova zjevila stomická sestra. Působila na mne jako víla, anděl a zároveň chytrá poradkyně. Komunikovala se mnou vlídně. Nabízela mi emoční podporu i jasné informace, jak situaci zvládnout a co se bude dít dále. Tehdy ve zdravotnických zařízeních nebyl věnován prostor rozvoji personálu v komunikaci s lidmi. Ani  směřování pacientů k pozitivnímu myšlení, a stejně tak je toto téma upozaděné i dnes.

Role stomické sestry v procesu uzdravování pacienta Pozice a role stomických sester je v pooperačním systému svým způsobem ojedinělá. Očekává se od nich, že budou pacienty provázet v těžké době. Připraví pacienty je na jiný způsob života především v přijímání a vylučování stravy. To klade velké nároky na komunikaci s pacienty v době, kdy se jejich život výrazně mění. Právě schopnost stomických sester motivovat pacienty je zásadní. Motivovat je k plnohodnotnému životu. Zbavovat je stranu před změnami  Proto je rozvíjení komunikačních dovedností sester v této oblasti medicíny podstatný. Ve  spojení s rozvojem odborných znalostí pro úspěchy léčebných postupů. Jsem velmi rád, že nově realizované vzdělávací programy nabízejí stomickým sestrám rozvoj v oblasti komunikace s pacienty a zvládání stresové zátěže.

Spokojeností odoláváme vůči stresu

Jsem rád, že se dnes setkávám se stále více lidmi, kteří svým životem vyjadřují spokojenost a šíří ji dále. Napomáhají tak zvyšovat svoji odolnost vůči stresu, tlakům okolí a působí pozitivně i na druhé. Jeden za zakladatelů pozitivní psychologie Martin Seligman to shrnuje v knize Vzkvétání. Podle Seligmana je možno duševní pohodu vystavět na pěti měřitelných prvcích: pozitivní emoce (zde spadá i štěstí a životní spokojenost), zaujetí činností, pozitivní vztahy, smysluplnost našeho konání a také na dosahování
výsledků

Celý článek zveřejněný v časopise Úhel pohledu si můžete přečíst zde

O autorovi: